تبلیغات
کارنامه 7 فروردین 1395

یاسین مهدوى اولیائى

یاسین مهدوى اولیائىآزمون : 7 فروردیننام پشتیبان : امیر نورانىنام مدیر : رضا درودگر
وضعیت کلی ترازرتبه كشورىرتبه در منطقهرتبه در شهرضریب رشد
كل558863023427440
دروس اختصاصی566059983310402
دروس عمومی53179077480874-7
اختصاصیدرسسوالات
درصدچند تا از 10 تاتفاوت چند تااز 10 تا
شما با میانگین بازه
ترازرتبهضریب رشد
زمین‌شناسی67%76226332315712
ریاضی 328%35524642076113
.: زیست‌شناسی :.60%659316047-41334
زیست‌شناسی 273%765482395-1820
زیست‌شناسی 2 - گواه47%55263108332514
فیزیك 348%560514569141019
شیمی 317%249581031814214
عمومیدرسسوالات
درصدچند تا از 10 تاتفاوت چند تااز 10 تا
شما با میانگین بازه
ترازرتبهضریب رشد
زبان و ادبیات فارسی 315%2433719540-53017
عربی 318%2476113579-64115
دین و زندگی 337%4496613383-3956
.: زبان انگلیسی :.100%107379152000
زبان انگلیسی 3100%107258161000
زبان انگلیسی 3-گواه100%1072431161000
وضعیت پاسخ گویی شما به سوال های این آزمون
تعداد کل تعداد درست تعداد غلط چند از ده (با نمره منفی)
کل17076144.2
عمومی803664.3
اختصاصی904084.2


پاسخ درست شما پاسخ غلط شما سوال دام آموزشی پاسخ شانسی

گزینه صحیح سؤال سؤال ساده سؤال دشوار


اعلام اشکالات در سایت